PoradenstvíImage

Nabízíme:

  • Poradenství při projektování mlékáren, při přípravě stavebních celků.
  • Poradenství při optimalizaci výroby, snížení výrobních nákladů.
  • Uvedení do provozu nových výrobních celků.
  • Poradenství při přípravě uvedení nových výrobků na trh.